Privacy Statement

Arena detectiesystemen hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Arena Detectiesystemen H.O.D.N Arena Detectiesystemen, Arena Metaaldetectors, Arena Warensicherung en Winkelbeveiliging.eu is. gevestigd aan de Mortelweg 1-B, 6551 AE te Weurt, ingeschreven onder handelsregisternummer 51522012.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw webwinkel account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Arena Detectiesystemen persoonsgegevens?

Arena Detectiesystemen verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Arena Detectiesystemen. Bijvoorbeeld indien u:

• een offerte aanvraagt;
• een bestelling plaatst;
• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
• aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
• deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
• inlogt op een van onze webshops;
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met Arena Detectiesystemen;

Contact met Arena Detectiesystemen kan plaatsvinden via:

• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• een contactformulier op een van onze websites;
• per e-mail;
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Arena Detectiesystemen terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Arena Detectiesystemen?

Arena Detectiesystemen verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij ons bestelt);
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op onze websites , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice)
• Omdat wij actief zijn op het gebied van beveiliging vragen wij van al onze vaste en tijdelijke medewerkers, waaronder stagiaires een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Uit deze verklaring blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de specifieke taak binnen de beveiligingsbranche / beveiligingstechniek.

Op basis van welke grondslag verwerkt Arena Detectiesystemen persoonsgegevens?

Arena Detectiesystemen verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Arena Detectiesystemen verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Arena Detectiesystemen. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Arena Detectiesystemen haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Arena Detectiesystemen persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Arena Detectiesystemen persoonsgegevens?

Arena Detectiesystemen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Arena Detectiesystemen en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Arena Detectiesystemen beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Arena Detectiesystemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Arena Detectiesystemen hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Arena Detectiesystemen hen voorschrijft. Arena Detectiesystemen verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

 

Cookieverklaring

Arena Detectiesystemen maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.

Beveiliging

Arena Detectiesystemen hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Arena Detectiesystemen neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Arena Detectiesystemen onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

Arena Detectiesystemen heeft haar bedrijfspand en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Arena Detectiesystemen bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Arena Detectiesystemen via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Arena Detectiesystemen
Mortelweg 1-b
6551 AE  Weurt
Nederland

Arena Detectiesystemen streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Arena Detectiesystemen met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via het e-mail adres vermeld op de contact pagina.

Wijzigingen privacy statement

Arena Detectiesystemen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd https://arena-detectiesystemen.nl/avg-statement